PEFC CERTIFICERING

Einar Risør Finerhandel A/S er PEFC™ certificeret under certifikat nr.: NC-PEFC/COC-000035.

Hent certifikat her: ​pefc-certifikat​

​​Forkortelsen PEFC™ står for Programme for the endorsement of Forest Certification schemes™.

PEFC certificering er et frivilligt værktøj til skovejere, der ønsker at kunne dokumentere en bæredygtig drift af skoven og til virksomheder, der ønsker at støtte en bæredygtig skovdrift.​​

​Det danske PEFC certificeringssystem

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift er udviklet og vedligeholdes af PEFC Danmark.

Den danske ordning har til formål at fremme en bæredygtig drift af danske skove og give danske skovejere mulighed for at dokumentere en bæredygtig drift af deres skove gennem en PEFC certificering. Derudover skal det være muligt at følge de certificerede produkter gennem hele forarbejdningskæden – fra skoven til forbrugeren – gennem en sporbarhedscertificering.

Sporbarhedscertificering

PEFC systemet stiller krav til at træet skal kunne spores hele vejen gennem produktionskæden fra de certificerede skove gennem de forarbejdende led til forbrugeren. Derfor skal alle der forarbejder eller forhandler PEFC certificeret træ have et sporbarhedscertifikat. Sporbarhedscertificering kan ske ved individuel eller gruppe-/multisitecertificering af virksomheden.

Individuel certificering af sporbarhed

Ved individuel certificering af virksomheden søges om certificering af virksomheden hos et certificeringsfirma. Alle typer og størrelser af virksomheder kan certificeres individuelt.

Multisite-certificering af virksomheder

Formålet med multisite-certificering er at fordele omkostningerne ved certificering til en gruppe af virksomheder, for hvilke omkostningerne til individuel certificering ikke kan stå mål med udbyttet af certificeringen. Forudsætningen for reduktion af omkostningerne er at kun en vis procentdel af virksomhederne i gruppen bliver auditeret hvert år.

For at kunne administrere multisite-certificering af virksomheder søger hovedkontoret i multisite-organisationen om certificering af sin virksomhed. Certificeringen skal ske efter appendiks 2 til PEFC’s internationale standard for certificering af sporbarhed.

Der udstedes et gruppecertifikat til hovedkontoret.

​Se mere på hjemmesiden www.pefc.dk​

Vidste du​?

​I klimasammenhænge taler man om træs substitutions-effekt. Det er et udtryk for at træ, hvis det bruges i stedet for et andet materiale, kan mindske udledningen af CO2, fordi træ koster mindre energi og dermed mindre CO2 at bruge og producere.

Om firmaet

Einar Risør Finérhandel A/S blev grundlagt i 1959 og er specialist i finér, massivt træ, kantfinér og fixmål.

Einar Risør Finérhandel A/S er naturligvis FSC® & PEFC™ certificeret.

Licenskode: FSC® C023510​

Einar Risør Finérhandel A/S

Telefon: 75 82 66 00

CVR: DK​30369718