PEFC CERTIFICERING

Einar Risør Finerhandel A/S er PEFC certificeret under certifikat nr.: PBN-PEFC-COC-000035.

Hent certifikat her: ​pefc-certifikat​

​​PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification – blev stiftet i 1999 for at små skovejere og mindre familieskovbrug kunne udvikle og demonstrere bæredygtigt skovbrug. I dag er PEFC udbredt i mere end 70 lande, og fortsætter med at vokse.

PEFC arbejder for en verden, hvor mennesker forvalter skovene bæredygtigt. Som det største skovcertificeringssystem sætter PEFC-standarden for, hvordan vi sikrer en bedre verden for dyr, planter og de mennesker som lever af skovens ressourcer.​

Verdens største skovcertificeringssystem

Mere end 324 millioner hektar er på verdensplan certificeret efter PEFC's standarder, og over 20.000 virksomheder og organisationer er certificeret efter PEFC's sporbarhedssystem. Det svarer til 75% af de certificerede skove i verden er certificeret efter PEFC’s standarder, hvilket gør PEFC til verdens største skovcertificeringssystem for bæredygtig skovdrift.

Kort sagt: PEFC er:

 • Dokumentation for ansvarlig skovdrift
 • Kontrolleret af uafhængig tredjepart
 • Et globalt anerkendt miljømærke
 • Accepteret i private- og offentlige indkøbspolitikker
 • Gør det muligt for mindre skovejere at blive certificeret
 • Med til at sikre fremtiden
 • Støtter dem som lever af skoven

Kontrollen og udstedelsen af certifikater udføres af godkendte certificeringsfirmaer, der er uafhængige af både skovejere, producenter, træets købere og PEFC.

PEFC-mærket må kun bruges, hvis driften af skoven foregår efter en række ansvarlige krav. Også træets videre vej fra skoven, gennem hele produktionskæden til butikkerne, kontrolleres for at sikre troværdigheden af mærket. PEFC-systemet sikrer at træet kan spores tilbage til skoven, og alle led i værdikæden skal være PEFC-certificeret for at kunne sælges med PEFC mærket.

PEFC er et godkendt og anerkendt miljømærke som er accepteret i offentlige- og private indkøbspolitikker verden over. Det giver forbrugerne tillid til, at produkter kommer fra ansvarligt forvaltede skove. Byggeriet og industrien stiller stadig højere krav, og her er PEFC din sikkerhed for lovligt og ansvarligt træ

PEFC værner om biodiversitet, økosystermer og beskytter klimaet ved:

 • Skovarealet og træressourcerne – fx ved at anvende træarter, der er tilpasset det danske klima.
 • Skovenes sundhed – fx ved at fremme brugen af blandings- bevoksninger og naturlig opvækst.
 • Skovenes produktion – fx ved at vælge træarter med stabil produktion og variere valget af træarter.
 • Skovenes dyre- og planteliv – fx ved at beskytte sjældne arter og efterlade dødt ved til insekter.
 • Skovenes beskyttelse af jord og vand – fx ved at begrænse jordbearbejdning og brugen af pesticider.
 • Skovenes kulturelle og sociale værdier – fx ved at tage hensyn til fortidsminder og sikre stabile forhold for medarbejdere.

Ansvarlig skovforvaltning - handler kort sagt om at driften af skoven skal være miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig for såvel nuværende som for fremtidige generationer.

Skovdriften er ansvarligt forvaltet, når man:

 • Bevarer og forøger skovressourcen
 • Bevarer og forøger skovenes sundhed og vitalitet
 • Bevarer og forbedrer skovenes produktion
 • Bevarer og forbedrer skovenes biodiversitet
 • Bevarer og forbedrer skovenes beskyttelsesfunktion
 • Bevarer skovenes andre socioøkonomiske funktioner

Disse krav er indskrevet i PEFC-standarderne, så det er sikret i PEFC-certificerede skove 

Vidste du​?

​I klimasammenhænge taler man om træs substitutions-effekt. Det er et udtryk for at træ, hvis det bruges i stedet for et andet materiale, kan mindske udledningen af CO2, fordi træ koster mindre energi og dermed mindre CO2 at bruge og producere.

Om firmaet

Einar Risør Finérhandel A/S blev grundlagt i 1959 og er specialist i finér, massivt træ, kantfinér og fixmål.

Einar Risør Finérhandel A/S er naturligvis FSC® & PEFC certificeret.

Licenskode: FSC® C023510​

Einar Risør Finérhandel A/S

Telefon: 75 82 66 00

CVR: DK​30369718