MILJØPOLITIK

CODE OF CONDUCT FOR EINAR RISØR A/S

Punkt 1.

Einar Risør A/S skal overholde al relevant lovgivning på dansk, EU- og internationalt niveau. 

Punkt 2.

Einar Risør A/S skal drive fair og ansvarlig virksomhed og udvise hæderlighed og omhu i den daglige virksomhedsførelse. 


Punkt 3.

Einar Risør A/S må ikke forvanske fakta eller vildlede kunder eller leverandører. Det gælder i ethvert forhold vedrørende en vare eller ydelse, herunder fx træets art, oprindelse, produktionsforhold, kvalitet, dimension, fugtindhold og enhver anden egenskab. Mærkning af varer skal være i overensstemmelse med relevante standarder og certificeringsordninger som FSC® og PEFC™.

Punkt 4.

Einar Risør A/S accepterer ikke hugst, videreforarbejdning og salg af illegalt træ og er forpligtet til at arbejde for en eliminering af problemet gennem samarbejde med producenter, leverandører og andre interessenter.​

Punkt 5.

Einar Risør A/S skal være sporbarhedscertificerede eller på anden vis sikre en ubrudt chain of custody, bakke op om certificeringsprocessen og bidrage til at fremme salget af bæredygtigt træ. Einar Risør A/S benytter sig af de anerkendte certificeringsordninger PEFC™ og FSC®, som dokumentation for bæredygtigt træ. 

Visse betydningsfulde oprindelseslande tilbyder imidlertid kun stærkt begrænsede mængder certificeret træ, og Einar Risør A/S forpligter sig derfor til at dokumentere bæredygtighed med alternativ dokumentation.

Punkt 6.

Einar Risør A/S skal sikre sig, at leverandører som minimum overholder basale arbejdstagerrettigheder som beskrevet i ILO’s konventioner. 

Punkt 7.

Einar Risør A/S skal sikre, at alle ansatte i både ind- og udland er informeret om og arbejder i overensstemmelse med denne Code of Conduct. 

Punkt 8.

Einar Risør A/S skal sørge for, at denne Code of Conduct samt klageprocedurer er synlige og tilgængelige for kunder, leverandører og andre interessenter.​

Vidste du​?

​Træprodukter kan oftest genbruges. Sker det, bliver kulstoffet bundet i de nye ting. Til sidst kan træet brændes af som CO2-neutral bioenergi.

Om firmaet

Einar Risør Finérhandel A/S blev grundlagt i 1959 og er specialist i finér, massivt træ, kantfinér og fixmål.

Einar Risør Finérhandel A/S er naturligvis FSC® & PEFC™ certificeret.

Licenskode: FSC® C023510​

Einar Risør Finérhandel A/S

Telefon: 75 82 66 00

CVR: DK​30369718